Je Bullera mollymawk (Albatros)

Link: http://nzbirds.com/birds/mollymawkbullers.html

Buller's mollymawk and salvin's
Podle Oliver to se zdá být stacionární druhy, které byly pozorovány v čísel, daleko od jeho živnou půdou. Z pobřeží Stewart Island přidruží plachý mollymawk a jako vyvinul zvyk zúčastnit rybářských člunů a po nich do přístavu, proto to se stala jedním z hlavních obětí dlouhé řady rybaření.

Severní Bullera mollymawk vrátí Chathamu koncem září vyvíjet, zatímco jižní Bullera mollymawk se vrací do The nástrahy v polovině prosinec. Snůška čítá v červnu na Chathamské ale srpen – říjen v The osidel.

Hnízdo je vyrobeno, po způsobu jiných mollymawks, pták, posadil se na zvoleném místě ze které pozice dosáhne a uvolňuje do půdy kolem něj nebo, obsahuje-li okolí vegetace, to je roztrhané na kusy. Trosky je umístěn pod ptačí hnízdo je vybudována výš a výš. Materiál se přidá beakful do beakful a uhladil si s účtem. Ptáka otáčí pomalu a velmi špinavé peří v procesu. Většina hnízdo budovy se provádí samce, ale oba ptáci podíl v inkubaci.

buller's mollymawk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *